"Mor med barn",
lerretsmål30x30 cm,
Kr 1200 inkludert blindramme