"Sommertid",
lerretsmål 30x30 cm,
Kr 1600 inkludert bred blindramme