"Havbris 1",
lerretsmål 20x20cm,
Kr 900 inkludert blindramme