"Når det blåser på toppene",
90x90 cm, 3D lerret/dypt,
Kr 5500+5%